Reklamace a vrácení zboží

 

Reklamace

Odpovídáme za vady, která má zboží při dodání. Neneseme však odpovědnost za nově vzniklé vady, zejména pokud vznikly nevhodným užíváním. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti odpovídáme také za to, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití.

 

Odeslání reklamace

Pokud budete zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačen nápis REKLAMACE.

Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit reklamované zboží uvnitř balíku.

Je nutné přiložit Formulář pro reklamaci ZDE.

 

Průběh reklamace

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s vámi spojit také telefonicky.

 

O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

 

Kontakty:

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ve věci problému nebo dotazu na reklamační proces.

 

NEO BEAUTY CLINIC S.R.O.

Čajkovského 1348/18A

779 00  Olomouc

Telefon: +420 774 917 616

Email: eshop@neobeautyclinic.cz

Provozní doba kliniky ZDE